Hakni-brigád (MEGHÍVÁSOS CSOPORT!)

Minden pénteken, 16:00

Helyszín: Nagyterem
Férőhely: 50

Hosszú évek óta felmerülő igény a társulattal szemben, hogy a MáSzínház fiataljai lépjenek fel különböző rendezvényeken. Ez az igény hívta létre a csoportot, melynek koncepciója, hogy 4, különböző összetételű csoportban hoznak létre 4 különböző produkciót:

Fizikai színházi etüd (Kámán Orsolya)

A rövid, 5-10 perces fizikai színházi etűd központi témája a körforgás. A napok, az élet, egy-egy év körforgása, az a gondolat, hogy valamilyen formában mindig visszajutunk oda, ahonnét kiindultunk. Vagyis mégse. Mert a kiindulás újból hasonló, de mégis a korábbi tapasztalatok picit alakítanak rajta.

A mozgásos etűd használja a magyar népi kultúra ismert elemeit: alakokat, számokat, történeteket. Mindezeket pedig a kortárs- és kontakttánc elemeire építve rögzítjük a 2,5 hónapos próbafolyamat alatt, heti egy alkalommal.

Radnóti: Naptár-ciklus (Benyhe Bernát)

A 2,5 hónapos alkotói folyamat középpontjában a "vers" és az „én” áll, apropóját pedig az adja, hogy a 2024-es év igazi Radnóti-év lesz: születésének 115., halálának 80. évfordulója. 

A két hónapos folyamat során Radnóti Miklós Naptár-ciklusával játszunk. 

Azt vizsgáljuk, hogyan kapcsolódnak személyes életünkhöz az alig pársoros világészlelések: valójában azt, hogyan olvasunk verset. A személytelen pillanatképeket megtöltjük a játszók személyességével, saját asszociációival: évszakok, életszakaszok, hangulatok improvizációiból kerekednek a szöveggel párbeszédre kelő etűdök.

A játék a mindennapi ventilálás eszköze is, kiadjuk a mérgünket, levezetjük a stresszt, megosztjuk az örömünket. És sokat nevetünk. Ugyanakkor a playback-színház eszközeit is kölcsön véve megválunk saját történeteinktől, egymáséval is játszunk: mindeközben ránézünk, persze, önmagunkra, de ebben a csoportban nem pszichoterápiás fókusszal dolgozunk (a történetek is hangsúlyosan hétköznapiak, nem krízisekhez, nehéz életeseményekhez kapcsolódnak), a cél, hogy az improvizációkból végül olyan etűdök szülessenek, amelyek a közönséggel is megoszthatóak: mélyek és magasak, megejtőn szórakoztatnak.

Táncos projekt (Huszár Katalin)

A Táncos projekten belül egy koreográfiát tanulnak meg a résztvevők, majd adják elő az adott helyen. A koreográfia hiphop, színpadi tánc elemeket tartalmaz. A színes produkció létrejöttéhez egy pörgős zene számot veszünk alapul, erre tanulnak a résztvevők kombinációkat, illetve  térforma váltásokat és előadásmódot. A projekt során a résztvevők koncentrációja, memóriája, koordinációja, zenei érzéke, előadói képességei mind fejleszthető területek. Cél, hogy egy szórakoztató, vidám műsort hozzunk össze, amiben a résztvevők önfeledten táncolhatnak, és jókedvet varázsolhatnak a nézőknek is. 

Énekes csoport (Jankovics Julianna)

A foglalkozás legfőbb célja egyrészt az, hogy a résztvevők elsajátítsanak egy biztos ének-zenei repertoárt, amivel a különböző felkéréseken felléphetnek. Célom az, hogy az ismert,magyar nyelven is énekelhető dalokat megfelelő magabiztossággal, intonációs készséggel felvértezve tudják előadni a játszók. Ezáltal nemcsak a ritmuskészség, a tiszta éneklés, a zenei, hallás fejlődik, hanem a szövegtudás, az artikuláció, valamint a szerepléshez szükséges, kiállás, testtudat és önismeret is erősíthető.A foglalkozás elsősorban azoknak a kiválasztott tizennégy évesnél idősebb értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő fiataloknak szól, akik jó énektudással, memóriával, ritmusérzékkel rendelkeznek. A foglalkozás megvalósításának módszerei közé tartozik a hallás utáni dallamok elsajátítása, a szövegek ritmizálása, a ritmusgyakorlatok tanulása, a zenei kísérettel való együtténeklés. Úgy gondolom, hogy a közös tanulás által kiépíthető egy olyan ének-zenei tudás, amely által a résztvevők képesek lesznek a MáSzínház méltó képviseletére.

Az első foglalkozás dátuma  a 2023-24-es évadban: 2023. szeptember 22., péntek

 

A foglalkozásokat vezeti: Kámán Orsolya